Nhà máy và công nghệ sản xuất

Hiện có 7 nhà máy tiêu chuẩn WHO - GMP

OSD non beta-lactam

OSD Penicillin

OSD Cephalosporin

PFI non beta-lactam

PFI Cephalosporin

Tiêm nước

Đông dược/thực phẩm chức năng

(OSD = dạng bào chế rắn đường uống - oral solid dosage, PFI = tiêm bột - powder for injection)

Hiện đang đầu tư xây dựng thêm 3 dây chuyền mới đạt chuẩn EU GMP

OSD non beta-lactam

OSD Penicillin

OSD Cephalosporin

Ngoài ra, giai đoạn 2 của dự án là 3 dây chuyền tiêm bột (PFI), nhóm penicillin, carbapenem, non beta-lactam, giai đoạn 3 là 3 dây chuyền thuốc ung thư, giai đoạn 2 hiện đang triển khai về thiết kế thi công, giai đoạn 3 đang giải phóng mặt bằng chờ triển khai.