Pharbaco

Mời hợp tác nghiên cứu

Hiện nay Pharbaco đang cần nghiên cứu bào chế các sản phẩm thuốc tân dược, chúng tôi mong muốn hợp tác với các cá nhân, tổ chức nghiên cứu bào chế các sản phẩm sau và trả thưởng với mức rất hấp dẫn