Recruitment – Pharbaco
Nhân viên trực tiếp sản xuất thuốc

urgently

Nhân viên

Request:

  • Tốt nghiệp từ THPT trở lên
  • 18-40 tuổi
  • Có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình với công việc
  • ...

Application deadline: 30/01/2023

Place :

Tuyển dụng nhân viên IT

urgently

Nhân viên

Request:

  • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành công nghệ thông tin
  • Sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Excel, Power Point, AutoCad
  • Khả năng đọc dịch tài liệu kỹ thuật tiếng Anh
  • ...

Application deadline: 31/07/2022

Place :

Work environment

You want a chance to work in a leading pharmaceutical company in Vietnam. Dynamic and honest working environment. Special opportunities for promotion

See more
Recruitment – Pharbaco
Receive suitable recruitment information via Email