Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

THƯ MỜI

          Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Kính mời: Quí Cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm TW I – Pharbaco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco trân trọng kính mời Quí cổ đông  tham dự  Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.

Thời gian: 15 giờ 00’ ngày 27 tháng 9 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường  Số 85 Tôn Đức Thắng – Phường Hàng Bột – Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội.

Nội dung Đại hội: Quí cổ đông xin vui lòng xem nội dung và tài liệu đính kèm.

Đăng ký tham dự đại hôi:

–  Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quí cổ đông mang theo Thư mời và CMND hoặc ĐKKD nếu cổ đông đại diện cho pháp nhân.

–  Trường hợp Quí cổ đông cử đại diện hoặc uỷ quyền đến tham dự, đề nghị làm giấy uỷ quyền (theo mẫu đính kèm) và gửi đến phòng Hành chính – Nhân sự Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco trước 17 giờ ngày 25/9/2018 theo địa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội – Việt Nam. Điện thoại: 024.38454561/ Fax: 024.38237460.

Sự hiện diện của Quí cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng cám ơn!

 

Danh mục tài liệu đính kèm

1. Thư mời (Xem tại đây)

2. Chương trình đại hội (Xem tại đây)

3. Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty(Xem tại đây)

4. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược (Xem tại đây)

5. Mẫu giấy ủy quyền (Xem tại đây)