Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco xin gửi đến quý vị cổ đông quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm phó tổng giám đốc công ty. (xem tại đây)

Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc cử người đại diện phần vốn góp

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco xin gửi đến quý vị cổ đông quyết định của Hội đồng Quản trị về việc cử người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Công nghệ cao Việt Mỹ. (xem tại đây)