Huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho toàn thể CBCNV công ty

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và phát huy vai trò của lực lượng PCCC cơ sở, tăng cường khả năng sẵn sàng phối hợp chữa cháy kịp thời có hiệu quả; Ngày 23/07/2022, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco phối hợp với Cảnh sát PCCC & CNCH Huyện Sóc Sơn đã tổ chức đợt tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho Đội PCCC cơ sở và toàn thể CBCNV tại Nhà máy Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco tại địa chỉ Thạch Lỗi, Thanh Xuân, Sóc Sơn.

– Nội dung tuyên truyền, huấn luyện phòng cháy chữa cháy gồm :

+ Triển khai các nội dung cơ bản của luật PCCC sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành;

+ Kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

+ Các nguyên nhân gây ra cháy và biện pháp PCCC tại Nhà máy Công ty Dược phẩm Trung Ương I – Phabaco;

+ Phương pháp tổ chức thoát nạn, cứu người bị nạn, cứu hộ, cứu tài sản và bảo vệ tài sản trong quá trình xảy ra cháy nổ. Quy trình cứu chữa một vụ cháy;

+ Hướng dẫn và thực hành sử dụng các dụng cụ, phương tiện chữa cháy được trang bị tại Nhà máy Công Ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco;

 

Một số hình ảnh khác tại lớp huấn luyện:

Sau một ngày triển khai các học viên đã tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học và hướng dẫn của giảng viên, 100% học viên đã tham gia thực hành huấn luyện sử dụng các dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại Nhà máy Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco đều đạt yêu cầu.