Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính mời: Quí Cổ đông Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương I – Pharbaco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco trân trọng kính mời Quí cổ đông  tham dự  Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco.

Thời gian: 8 giờ 00’ ngày 03 tháng 11 năm 2020.

Địa điểm:  Cơ sở 2 thôn Thạch Lỗi – Xã Thanh Xuân – Huyện Sóc Sơn– TP Hà Nội.

Nội dung Đại hội: Quí cổ đông xin vui lòng xem nội dung và toàn bộ tài liệu Đại hội tại đây: (Tải về)

Đăng ký tham dự đại hội:

–  Quí cổ đông đăng ký và làm thủ tục tại bàn số:                 Mã cổ đông

–  Đề nghị Quí cổ đông mang theo Thư mời, CMND hoặc ĐKKD (nếu cổ đông đại diện cho pháp nhân) để làm thủ tục đăng ký tham dự và nhận tài liệu.  

–  Trường hợp Quí cổ đông cử đại diện hoặc uỷ quyền đến tham dự, đề nghị làm giấy uỷ quyền (theo mẫu đính kèm) và gửi đến phòng Hành chính – Nhân sự Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco trước 17 giờ ngày 30/10/2020 theo địa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội – Việt Nam. Điện thoại: 024.38454561/Fax: 024.38237460.

Sự hiện diện của Quí cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng cám ơn!